ShivShakti.nl
Medium
Shanti
Wat is een ritualist / pujari?

Het ritualisme is het praktiseren van bepaalde rituelen om in contact te komen met de natuurelementenen het bovennatuurlijke om bekrachtigd te worden met energie die vervolgens kan worden aangewend voor zichzelf en anderen. Het ritualisme is een eeuwenoude levenswijze, net als het hindoeisme. De rituelen worden over de gehele wereld door verschillende bevolkingsgroepen uitgevoerd. Het ritualisme is geintegreerd in de levenswijze van medium Shanti. In de functie van medium Shanti roept zij de natuurkrachten aan voor de genezing van mensen, maar ook om bepaalde omstandigheden te sturen in het voordeel van een bepaald persoon of kwestie. Honderden mensen doen een beroep op medium Shanti met het verzoek om haar ritualistische krachten aan te wenden voor de oplossing van hun problemen. Om in contact te treden met de geestelijke wereld voert medium Shanti verschillende rituelen uit die afkomstig zijn uit India. De krachten zijn in en om haar heen. Met deze krachten kan medium Shanti zaken sturen zoals de terugkeer van een (weggelopen) persoon, het floreren van een onderneming, het verminderen, dan verlichten van geestelijke en lichaamelijke pijnen, het zorgen van prestaties op allerlei gebieden, het opheffen van blokkades en veel meer. Ritualisten voeren net zoals hindoes vuuroffers uit. Het vuuroffer wordt uitgevoerd als een dienst waarvoor zegeningen worden gevraagd voor het geluk in huis, gezondheid, welvaart en rust voor de voorouders.